ติดต่อเรา
สำนักงานจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
โทร/แฟกซ์: ๐๗๔-๓๑๓๑๐๖ สป.มท. : ๗๓๑๒๓-๔
E-mail : songkhla@moi.go.th
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • รหัสยืนยัน :