ลำดับกิจกรรม

 

1.การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๓ พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2558

 

2.กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๓ พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2558

 

3.การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๓ พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2558