• โค้งเก้าเส้ง
  • สี่แยกสำโรง
  • ห้าแยกเกาะยอ
  • สี่แยกหน้าโรงเรียนอนุบาล