เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ถามเงือกน้อย
เงือกน้อย
05.22
เงือกน้อย
สวัสดีจร้าาา... วันนี้มีอะไรให้เงือกน้อยช่วยคะ ถามเงือกน้อยมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้คะ
05.22

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวกิจกรรม
ผู้ว่าฯ ติดตามก่อสร้างโรงเก็บสะสมเสบียงสัตว์พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ
15 สิงหาคม 2560
ผู้ว่าฯ ติดตามก่อสร้างโรงเก็บสะสมเสบียงสัตว์พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ

ผู้ว่า ฯ สงขลา ติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและสนับสนุนให้คาบสมุทรสทิงพระเป็นพื้นที่อาหาร ในกิจกรรมก่อสร้างโรงเก็บสะสมเสบียงสัตว์

 

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่โรงเก็บเสบียงสัตว์ หมู่ที่ 6  ตำบลท่าหิน ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและสนับสนุนให้คาบสมุทรสทิงพระเป็นพื้นที่อาหาร ในกิจกรรมก่อสร้างโรงเก็บสะสมเสบียงสัตว์

ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน1,199,000 บาท ซึ่งบริหารจัดการโดยการรวมกลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วทั้งอำเภอสทิงพระ ทั้งนี้โรงเก็บสะสมเสบียงสัตว์จะใช้สำหรับจัดเก็บฟางแห้งอัดก้อน ที่สามารถบรรจุได้ประมาณ 8,000 ฟ่อน ไว้สำรองหรือให้บริการแก่เกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ อาทิ ภัยแล้ง หรือน้ำท่วม ที่ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดแคลนอาหาร เพื่อช่วยเหลือ ดูแลสัตว์ตามนโยบายของรัฐบาล

นอกจากนี้ยังได้รับอนุมัติเงินเหลือจ่ายจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) กว่า 400, 000 บาท ในการก่อสร้างถนนทางเข้าโรงเก็บสะสมเสบียงสัตว์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง การลำเลียงและขนย้ายเสบียงสัตว์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่

*******