เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ถามเงือกน้อย
เงือกน้อย
14.39
เงือกน้อย
สวัสดีจร้าาา... วันนี้มีอะไรให้เงือกน้อยช่วยคะ ถามเงือกน้อยมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้คะ
14.39

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวกิจกรรม
จังหวัดสงขลา เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุระดับจังหวัด
16 สิงหาคม 2560

จังหวัดสงขลา เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุระดับจังหวัด

              วันที่ 16ส.ค. 2560 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา          นายอนุรัฐ  ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรเอกชน อาสาสมัคร ผู้แทนเครือข่ายผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

 

              นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เห็นถึงความสำคัญของการทบทวนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัด เพื่อให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นไปตามนโยบายด้านผู้สูงอายุของประเทศ อีกทั้งเป็นการวางแผนและกำหนดทิศทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ในห้วงปีต่อไป และเสริมสร้างองค์ความรู้การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จะได้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

               นางวิไลวรรณ  สุวรรณรักษา  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สำนักงานงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2558 - 2562) เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำหรับผู้สูงอายุ ของจังหวัดสงขลา ที่จำเป็นต้องบูรณาการการดำเนินงานกับทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนากลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ  ให้สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ  ฉบับที่ 2 ( พ.ศ.2545 - 2564) และจะเป็นเครื่องมือที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายเดินหน้าสงขลา เดินหน้าประเทศไทย 2560 ในวาระการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ช่วงวัยผู้สูงอายุ (60ปีขึ้นไป)

               

               โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง  " การผลักดันแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลา และการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุในจังหวัด "   สถานการณ์ผู้สูงอายุในปัจจุบัน และมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ การกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ  การแบ่งกลุ่มพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์ และการนำเสนอผ่านการอภิปรายในรูปแบบกลุ่ม โดยผู้ที่ได้รับการอบรมจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในคณะทำงานด้านผู้สูงอายุของจังหวัดสงขลา ต่อไป

*******