เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ถามเงือกน้อย
เงือกน้อย
05.23
เงือกน้อย
สวัสดีจร้าาา... วันนี้มีอะไรให้เงือกน้อยช่วยคะ ถามเงือกน้อยมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้คะ
05.23

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวกิจกรรม
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบอุปกรณ์การเรียนและผ้าขนหนูพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา
16 สิงหาคม 2560

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบอุปกรณ์การเรียนและผ้าขนหนูพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา

          วันนี้ (11ส.ค. 60) ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้แทนประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบอุปกรณ์การเรียน ผ้าขนหนูและถุงเท้านักเรียนพระราชทาน นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา ประจำปี 2560  แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1  ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1  มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4  โดยมอบกระเป๋าเป้นักเรียน จำนวน 166 ใบ และผ้าขนหนู จำนวน 535 ผืน นอกจากนี้ ยังมอบอุปกรณ์การเรียนและถุงเท้าแก่นักเรียนทั่วไป อุปกรณ์กีฬา และหนังสือพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน จำนวน 4 เล่ม แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน

           นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา ได้ประกาศตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มีเนื้อที่ 200 ไร่ เป็นโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์แบบอยู่ประจำ เพื่อรองรับเด็กที่ขาดโอกาสด้านการศึกษาจากครอบครัวที่ยากไร้ทางเศรษฐกิจ และสังคม เด็กกำพร้า เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เพื่อเข้าเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

           สำหรับผลการดำเนินงานของโรงเรียน ประจำปี 2560 ปัจจุบัน มีนักเรียนชายหญิงอยู่ประจำ 708 คน นักเรียนชาย 369 คน นักเรียนหญิง 339 คน การจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งมุ่งพัฒนา ผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้มีความสุขมีทักษะในการดำเนินชีวิตมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพโรงเรียนได้น้อมนำพระบรมราโชบาย 12 ข้อที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

           ทั้งนี้ ประธานในพิธีได้มอบโอวาทแสดงความยินดีแก่นักเรียน ซึ่งถือเป็นบุคคลที่มีความโชคดีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ     อันสูงส่ง ขอให้นักเรียนที่ได้รับมอบสิ่งของพระราชทานในวันนี้ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้ มีความประพฤติดีงาม และให้ประพฤติตนเป็นที่รักของครูและผู้ปกครอง เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ

*******