เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ถามเงือกน้อย
เงือกน้อย
05.22
เงือกน้อย
สวัสดีจร้าาา... วันนี้มีอะไรให้เงือกน้อยช่วยคะ ถามเงือกน้อยมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้คะ
05.22

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวกิจกรรม
ปภ.12 จับมือหลายองค์กรสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน
29 สิงหาคม 2560
ปภ.12 จับมือหลายองค์กรสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน

ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา จับมือ เทสโก้โลตัสทุกสาขาในพื้นที่จังหวัดสงขลา  บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน จังหวัดสงขลา

 

(28 ส.ค.60) ที่อาคารต้นปาล์ม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๒ สงขลา  อ.หาดใหญ่   จ.สงขลา  นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน จังหวัดสงขลา พร้อมลงนาม MOU  ร่วมกับ นางกมลทิพย์ ศิริมงคล ผู้จัดการภาคใต้ ห้างเทสโก้โลตัส น.ส.ถิรดา สว่างแจ้ง ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ นิตยวิมล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา และว่าที่ร้อยตรี ตระกุล โท ธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๒ สงขลา ร่วมแถลงข่าว และ ลงนาม MOU ในครั้งนี้ด้วย

ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โท ธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๒ สงขลา กล่าวว่า ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๒ สงขลา ในฐานะผู้รับทุนสนับสนุนโครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน จากสำนักงานกองทุนกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านสำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ได้ร่วมกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา, บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาสงขลา และสาขาหาดใหญ่ ดำเนินโครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา

ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการฯ นี้เพื่อสนับสนุนนโยบายแห่งรัฐว่าด้วยทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ด้านมาตรการส่งเสริมให้มีการสวมหมวกนิรภัยทั้งในขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เป็นองค์กรหลักในการ บูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศตามวาระความปลอดภัยทางถนนของโลกที่กำหนดให้ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ภายใต้วิสัยทัศน์ "ร่วมกันสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล” และกรอบการดำเนินงาน ๕ เสาหลัก ซึ่งมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน ควบคู่กับการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนอย่างครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของคนไทยให้ต่ำกว่า ๑๐ คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชน มีมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนให้กับบุคลากรในองค์กรและประชาชนทั่วไป       

โครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา  เพื่อส่งเสริมให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มีมาตรการลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนให้กับบุคลากร และสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรเกี่ยวกับมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนน  และกำหนดให้ห้างเทสโก้โลตัส จำกัด ในจังหวัดสงขลา จำนวนทั้งสิ้น ๙ สาขา เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ เทสโก้โลตัส สาขา หาดใหญ่ ๑ ,สาขา หาดใหญ่ ๒ สาขา สงขลา สาขา จะนะ สาขา นาทวี สาขา สะเดา สาขา รัตภูมิ สาขา คลองแงะ และเทสโก้โลตัส สาขา จังโหลน  

นอกจากการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้แล้ว ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๒ สงขลา มีการสาธิตการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในรถกู้ภัยขนาดเล็กและขนาดใหญ่และ  บริษัทพิธานพาณิชย์ จำกัด มีการสาธิตขับขี่ปลอดภัย อีกด้วย....

********