เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ถามเงือกน้อย
เงือกน้อย
06.48
เงือกน้อย
สวัสดีจร้าาา... วันนี้มีอะไรให้เงือกน้อยช่วยคะ ถามเงือกน้อยมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้คะ
06.48

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวกิจกรรม
จังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มประจำปี 2561
19 ตุลาคม 2560

จังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มประจำปี 2561 เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัยและการฟื้นฟูหลังการเกิดภัยในช่วงฤดูมรสุมของภาคใต้ วันนี้ (19 ต.ค. 60) เวลา 09.30 น.ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลานายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย วาตภัย และดินถล่มประจำปี พ.ศ. 2561 เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัยและการฟื้นฟูหลังการเกิดภัยในช่วงฤดูมรสุมของภาคใต้ โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายโจว ไห่ เฉิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา, ทัพเรือภาคที่ 2, มณฑลทหารบกที่ 42, มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่ ฯลฯ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจึงทำให้สงขลามีความกดอากาศต่ำและกำลังแรงก่อตัวขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อน ประกอบกับพื้นที่อยู่ติดกับทะเลอ่าวไทยและทะเลสาบสงขลา จึงทำให้เกิดปัญหาอุทกภัย ขึ้นบ่อยครั้งเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน อุทกภัยและวาตภัย ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมถึงทรัพย์สินของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและบริษัทห้างร้านของเอกชน โดยอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมาทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 5 อำเภอได้แก่อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนครและอำเภอควนเนียงได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ปัญหาอุทกภัยจึงเป็นทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญในการให้ความ ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทั้งก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัยและการฟื้นฟูหลังการเกิดภัย จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อลดความสูญเสียให้น้อยที่สุดกรณีที่เกิดภัยพิบัติขึ้น ด้านนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดศูนย์ฯ ในครั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม พร้อมรับมือกับสถานการณ์ และให้ผู้เข้าร่วมร่วมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งให้ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุ มีความรู้ความเข้าใจการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงสร้างความสามัคคีในการปฏิบัติงานเป็นทีม โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานราชกา รองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสงขลา ที่ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 100 หน่วยงาน นอกจากจะมีพิธีเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย วาตภัย และดินถล่ม แล้วทางกงสุลจีน โดยนายโจว ไห่ เฉิง ได้มอบเงินสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ จำนวน 400,000 บาท และมอบเงินสนับสนุนให้ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 อีกจำนวน 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 500,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ฯ จากนั้นมีการลงนามส่งมอบเครื่องตัดถ่างให้กับมูลนิธิกู้ชีพพะตงเทิดธรรม จำนวน 1 ชุดและมูลนิธิกู้ภัยรัตภูมิธรรมาวาสอีกจำนวน 1 ชุดอีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว /ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 19 ต.ค.60