เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ถามเงือกน้อย
เงือกน้อย
06.50
เงือกน้อย
สวัสดีจร้าาา... วันนี้มีอะไรให้เงือกน้อยช่วยคะ ถามเงือกน้อยมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้คะ
06.50

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวกิจกรรม
ซีพีเอฟจับมือภาครัฐและเครือข่ายเดินหน้าปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ยุทธศาสตร์เป้าหมาย 5 จังหวัด
20 ตุลาคม 2560

ซีพีเอฟจับมือภาครัฐและเครือข่ายเดินหน้าปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ยุทธศาสตร์เป้าหมาย 5 จังหวัด วันนี้ (20 ต.ค.60) ที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 38 อ.สิงหนคร จ.สงขลา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ภาคประชาสังคมและชุมชน เดินหน้าเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าโดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประธานเปิดโครงการ นายจรัส อัศวชาญชัยสกุล รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ป่าชายเลน จังหวัดสงขลา กล่าวว่า บริษัท ซีพีเอฟได้เปิดตัวโครงการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีซีพีเอฟจิตอาสา ผู้แทนของหน่วยราชการและชุมชน ร่วมกันปลูกป่าใหม่ 25 ไร่ ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา และปล่อยพันธ์ปลา 2 พันตัว เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งอาหารชุมชน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ชุมชนมีความพร้อมและความเข้มแข็ง รวมทั้งผู้นำชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งที่ผ่านมาซีพีเอฟร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินโครงการ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ซึ่งผลที่ได้รับจากโครงการ ถือเป็นการสร้างต้นแบบที่ดีและเครือข่ายที่เข้มแข็งในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ทางจังหวัดร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ อาหารจำกัดมหาชน และหน่วยงานสำนักงานทรัพยากรน้ำของจังหวัดสงขลา  (ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ ผวจสข. ) ภาพ/จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง ข่าว/ประชา โชคผ่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 20 ต.ค.60