เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ถามเงือกน้อย
เงือกน้อย
07.12
เงือกน้อย
สวัสดีจร้าาา... วันนี้มีอะไรให้เงือกน้อยช่วยคะ ถามเงือกน้อยมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้คะ
07.12

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวกิจกรรม
จังหวัดสงขลา มอบโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลผลการประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน
30 ตุลาคม 2560

จังหวัดสงขลา มอบโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลผลการประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน

วันนี้ (30 ต.ค.60) ที่ห้องประชุม1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลผลการประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ในโอกาสประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้

นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยกองประสานโครงการพระราชดำริได้จัดทำโครงการประกวดผลงานดีเด่นที่เป็นตัวอย่างสำหรับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอื่นไปประยุกต์และปฏิบัติในการดำเนินงานเป็นการเผยแพร่ สนับสนุน ส่งเสริม กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้นำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทานประจำปี 2560 เป็นการยกระดับ และการพัฒนาด้านเรียนการสหกรณ์อย่างยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ การสอนสหกรณ์ในโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนดีเด่นระดับประเทศให้ได้รับรางวัลพระราชทานและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยกลุ่มที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสหกรณ์ ได้แก่ 1. สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด อำเภอควนเนียง ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทสหกรณ์การเกษตรพร้อมรับเงินรางวัล 60,000 บาท 2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บ้านป่าชิง จำกัด อำเภอจะนะ ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพร้อมเงินรางวัล 60,000 บาท 3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรังพัฒนา อำเภอนาทวี ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทกลุ่มเกษตรกรพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาทและ4.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ อำเภอสะเดา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทานประจำปี 2560

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ 30 ต.ค. 60  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา