เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ถามเงือกน้อย
เงือกน้อย
07.59
เงือกน้อย
สวัสดีจร้าาา... วันนี้มีอะไรให้เงือกน้อยช่วยคะ ถามเงือกน้อยมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้คะ
07.59

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวจาก facebook
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายดลเดช. พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัยวาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2560 ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
31 ตุลาคม 2560
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายดลเดช. พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัยวาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2560 ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้น ทำให้การดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาจากอุทกภัย วาตภัยและ ดินโคลนถล่ม ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพช่วยลดความเสียหาย ที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตทรัพย์สินของประชาชนโดยมี นายณรงค์พร ณ พัทลุง ปลัดจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสงขลา และกองกำลังในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี ณ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง