เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ถามเงือกน้อย
เงือกน้อย
09.54
เงือกน้อย
สวัสดีจร้าาา... วันนี้มีอะไรให้เงือกน้อยช่วยคะ ถามเงือกน้อยมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้คะ
09.54

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวจาก facebook
บรรยากาศเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการตามโครงการตลาดประชารัฐ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา วัน ที่10 พ.ย.60 เวลา 10.00 น. นายดลเดช พัฒนรัฐ ผวจ.สข. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รอง ผวจ.สข. หัวหน้าส่วนราชการ อาทิ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา พาณิชย์จังหวัดสงขลา เป็นต้
10 พฤศจิกายน 2560
สำหรับรายละเอียดโครงการตลาดประชารัฐ สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้มีพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายมากขึ้น ส่งเสริมผู้ประกอบการทุกกลุ่มทุกสินค้า ทุกระดับ ทั้งสินค้าเกษตร OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย โดยความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ บูรณาการทุกหน่วยงานในรูปแบบประชารัฐดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพ ปริมณฑล และภูมิภาค ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธกส. บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด บูรณาการตลาดประชารัฐ 9 แบบ ได้แก่ ตลาดประชารัฐ Green market ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธกส. ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนวัฒนธรรม ซึ่งดำเนินการเปิดตลาดประชารัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.60 และเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 ธ.ค.60 พร้อมกันทั้งประเทศ อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง และ อำเภอทุกอำเภอๆ ละ 1 แห่ง ทั้งนี้ เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย หาบเร่แผงลอย ผู้ประกอบการ ในจังหวัดสงขลา สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยใช้บัตรประชาชนตัวจริง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา 074 – 321562