เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ถามเงือกน้อย
เงือกน้อย
07.30
เงือกน้อย
สวัสดีจร้าาา... วันนี้มีอะไรให้เงือกน้อยช่วยคะ ถามเงือกน้อยมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้คะ
07.30

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวกิจกรรม
จังหวัดสงขลา จัด พิธีมอบโล่ศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลาและงานมุทิตาจิตศิลปินแห่งชาติ ศิลปินดีเด่น ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
4 เมษายน 2561

วันนี้ ( 4 เม.ย. 61 ) ที่ห้องสงขลาบอลรูม โรงแรมบี พี สมิหลาบีชรีสอร์ท จังหวัดสงขลา   จัดพิธีมอบโล่ศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลาและงานมุทิตาจิตศิลปินแห่งชาติ ศิลปินดีเด่น ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมทั้งงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมีนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยศิลปินแห่งชาติ   ศิลปินดีเด่น ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมงานในวันนี้

นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา  กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา        ได้จัดโครงการคัดเลือกศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาทัศนศิลป์, สาขาสถาปัตยกรรม, สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดง เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้ภูมิลำเนาเกิด หรือภูมิลำเนา ที่ตนเองอาศัยอยู่ในปัจจุบัน ให้ได้จารึกในประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติร่วมกัน รวมทั้งให้เป็นแบบอย่างอันดีงามในสังคมแก่เด็กเยาวชนและประชาชนในจังหวัดกอปร์กับนโยบายรัฐบาลในการดำเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีความเป็นเลิศทางศิลปวัฒนธรรมให้ปรากฏ

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีการมอบโล่บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินดีเด่น ประจำปี 2561 รวมทั้งได้จัดงานมุทิตาจิตศิลปินแห่งชาติ ศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินดีเด่น ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สืบสานงานศิลปะและวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

พิมพิศา แสงมณี/ ข่าว

ประชา โชคผ่อง/ภาพ

4 เมษายน  2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา