เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ถามเงือกน้อย
เงือกน้อย
07.33
เงือกน้อย
สวัสดีจร้าาา... วันนี้มีอะไรให้เงือกน้อยช่วยคะ ถามเงือกน้อยมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้คะ
07.33

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวกิจกรรม
จังหวัดสงขลาเร่งรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
4 เมษายน 2561

วันนี้ (4 เม.ย. 61) ที่เทศบาลตำบลคูหาใต้ จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลาได้เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีนายณรงค์พร ณ พัทลุง ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธาน

             สำหรับจังหวัดสงขลาได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์จำนวน๔๒  ครั้ง  ในพื้นที่ ๙ อำเภอ  พบผู้เสียชีวิต  ๑  รายที่อำเภอหาดใหญ่     ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาจึงได้ร่วมกับเทศบาลตำบลคูหาใต้  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยได้เลือกพื้นที่อำเภอรัตภูมิเป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญเนื่องจากพบว่ามีสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าค่อนข้างสูง   ในวันนี้ได้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนและการทำหมันในสุนัข และสัตว์อื่นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า    ทางจังหวัดได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ได้ร้อยละ 80   ของจำนวนสุนัขและแมวให้เสร็จภายในเดือนเมษายน 2561 โดยได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ๗๓,๐๐๐ โด๊ซ   ขอให้ประชาชนที่เลี้ยงสุนัข  และแมวไปขอรับการฉีดวัคซีนได้ที่จุดบริการในพื้นที่  หรือติดต่อสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                อุมาพร   สังขวณิช  /ข่าว    

 จิรพัฒน์   วงศ์กระจ่าง / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

วันที่ 4 เมษายน 2561