เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ถามเงือกน้อย
เงือกน้อย
07.44
เงือกน้อย
สวัสดีจร้าาา... วันนี้มีอะไรให้เงือกน้อยช่วยคะ ถามเงือกน้อยมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้คะ
07.44

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวกิจกรรม
จังหวัดสงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "สงขลาสะอาด" ประจำปี 2561
5 เมษายน 2561

วันนี้ (5 เม.ย. 61) ที่ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลาจัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสงขลาสะอาดประจำปี 2561 โดยมีนายราชิตสุดพุ่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังแนวทางเพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการและเกิดผลเป็นรูปธรรม

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรอบการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการ แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะได้แก่ต้นทาง คือการลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลางทาง คือการจัดทำระบบเก็บและขนอย่างมีประสิทธิภาพและปลายทางคือ ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการโดยใช้หลักการ 3ช คือ ใช้น้อย,ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ 3R Reduce, ReuseและRecycle และหลักการ "ประชารัฐ" โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น ไม่ตกค้างสะสมได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นรวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเพื่อส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย

ด้านนายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การบริหารจัดการขยะให้เริ่มต้นจากการดำเนินงานตั้งแต่ในที่ทำงานแล้วขยายผลออกไปอย่างหมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่โดยให้ดำเนินงานในการประชาสัมพันธ์การลดปริมาณขยะ,จัดภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท,การจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและจัดให้มีศูนย์เรียนรู้ขยะชุมชน,การบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี, การกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างภายในพื้นที่ให้หมดไป พร้อมทั้งดำเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่,จัดระบบการเก็บรวบรวมขนส่งขยะมูลฝอยและขยะอันตรายชุมชนแบบแยกประเภท, การรวมกลุ่มพื้นที่และจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ส่งเสริมภาคเอกชนลงทุนการจัดการขยะมูลฝอยและได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการคัดแยกเก็บรวบรวมการเก็บขน และกำจัดขยะมูลฝอย การจัดเก็บค่าธรรมเนียม การเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยให้เหมาะสมอีกด้วย

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา โชคผ่อง /ภาพ

5 เม.ย. 61 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา