เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ถามเงือกน้อย
เงือกน้อย
09.04
เงือกน้อย
สวัสดีจร้าาา... วันนี้มีอะไรให้เงือกน้อยช่วยคะ ถามเงือกน้อยมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้คะ
09.04

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวกิจกรรม
พิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังยาเสพติดรูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือ ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
6 มิถุนายน 2561

วันนี้( 6 มิ.ย.61) ‎ที่ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีปิดโครงการบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังยาเสพติดรูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือ โดยมี นายเผด็จ หริ่งรอด ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ยุติธรรมจังหวัดสงขลา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดสงขลา  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

                     นายเผด็จ หริ่งรอด ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา กล่าวว่า โครงการบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังยาเสพติดรูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือ ได้ดำเนินการฝึกอบรมมา ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม – 5 มิถุนายน 2561 รวมระยะเวลา 3 เดือน มียังผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 300 คน  การฝึกอบรม ได้จัดให้มีการบรรยายความรู้หลักสูตรพัฒนาจิต โดยพระครูบุญส่ง ฐิติปุญโญ วัดเก้าแสน  และหลักสูตรการฟื้นฟูด้วยกระบวนการลูกเสือ จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติสโมสรลูกเสือราชทัณฑ์ไทย หลักสูตรการบำบัดด้วย Matrix Program  โดยวิทยากร จากโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมยังได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรการฝึกวิชาชีพระยะสั้น จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา อาทิ วิชาชีพปูนปั้นไม้เทียม วิชาชีพปูกระเบื้อง ระะบบไฟฟ้าภายใน ช่างตัดผม การทำทำอาหารและเครื่องดื่ม

                 ทั้งนี้ ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังยาเสพติดรูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือ  จะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังยาเสพติดให้มีความพร้อม ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ ทักษะความรู้ และความความสามารถทางอาชีพ เพื่อนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมได้ต่อไป

 

 

อุมาพร สังขวณิช /ข่าว

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

6 มิ.ย. 61