เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ถามเงือกน้อย
เงือกน้อย
09.10
เงือกน้อย
สวัสดีจร้าาา... วันนี้มีอะไรให้เงือกน้อยช่วยคะ ถามเงือกน้อยมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้คะ
09.10

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวกิจกรรม
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาเผยโลหิตกรุ๊ป AB Negative ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาร่วมกับโรงพยาบาลออกรับบริจาคอย่างต่อเนื่อง
12 มิถุนายน 2561

 วันนี้ (12มิ.ย.61)เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาได้ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตที่โรงเรียนวรนารีเฉลิม  อ.เมืองสงขลา  โดยมีนักเรียนและบุคลากรเข้าร่วมบริจาคโลหิต  และอวัยวะ ประมาณ 300  คน       เนื่องในวันบริจาคโลหิตโลกวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day)   ในวันที่ 14มิถุนายน ของทุกปี   ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของดร.คาร์ล ลันด์สไตล์  แพทย์ชาวออสเตรีย-อเมริกัน  ที่มีผลงานในการจำแนกหมู่โลหิต A, B และ      ซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก จนได้รับรางวัลโนเบล สาขาสรีรวิทยา หรือแพทยศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1930  อีกทั้งยังพบว่าการถ่ายเลือดให้กับผู้ที่มีหมู่เลือดเดียวกันไม่ทำให้เซลล์เม็ดเลือดถูกทำลาย การค้นพบเหล่านี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการต่อยอดในวงการแพทย์มาจนถึงทุกวันนี้ ขณะเดียวกันก็ยังสามารถช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้อีกเป็นจำนวนมาก            เพื่อรำลึกถึง  ดร.คาร์ล ลันด์สไตล์   เพื่อให้ชาวโลกตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิต และแสดงความขอบคุณต่อผู้บริจาคโลหิต องค์การอนามัยโลก สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ จึงได้ขอความร่วมมือให้สภากาชาดทั่วโลก         จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลก   และส่งเสริมงานบริการโลหิตให้เป็นที่แพร่หลายในวันผู้บริจาคโลหิตโลก14 มิถุนายนของทุกปี โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2004 และจัดกิจกรรมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

       นางนฤมล   พัฒนรัฐ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลากล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาได้รณรงค์เรื่องการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง   โดยร่วมกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โรงพยาบาลหาดใหญ่   โรงพยาบาลสงขลา  ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตตามสถานที่ต่างๆแต่ในช่วงเทศกาลต่างๆ โลหิตมีไม่เพียงพอ  โดยเฉพาะกรุ๊ป  AB  Negative  จึงขอความร่วมมือจากประชาชนให้ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อสำรองไว้ช่วยเหลือผู้ป่วย

                     ปล่อยสัมภาษณ์นางนฤมล   พัฒนรัฐ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา

...................................................................................................................................................

                                  CG.  1. มุจรินทร์ - ข่าว / จิรพัฒน์ – ข่าว

                                         2. นฤมล   พัฒนรัฐ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา