เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ถามเงือกน้อย
เงือกน้อย
09.26
เงือกน้อย
สวัสดีจร้าาา... วันนี้มีอะไรให้เงือกน้อยช่วยคะ ถามเงือกน้อยมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้คะ
09.26

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวกิจกรรม
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของพระราชทานให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11
1 กันยายน 2561

   ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา พลเรือเอก พงษ์เทพ  หนูเทพ  องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของพระราชทานให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 โดยมีนายศักระ  กปิลกาญจน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ

    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลคลองแดน ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2479 ต่อมาในปี พ.ศ.2495 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านคลองแดน และเมื่อปี พ.ศ.2505 ได้เกิดวาตภัย ส่งผลให้อาคารเรียนชำรุดเสียหายหมดทั้งหลัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบสามัญ 004 จำนวน 1 หลัง 8 ห้องเรียน และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 ปัจจุบันโรงเรียนจัดการศึกษาเป็น 2 ระดับ คือระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง 6

     ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 มีอาคารเรียน 3 หลัง หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 1 หลัง ห้องน้ำ 2 หลัง มีข้าราชการครู 12 คน อัตราครูจ้าง 2 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1ค เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวม 245 คน.............

ภาพ/ประชา  โชคผ่อง

ข่าว/จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา