เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ถามเงือกน้อย
เงือกน้อย
09.37
เงือกน้อย
สวัสดีจร้าาา... วันนี้มีอะไรให้เงือกน้อยช่วยคะ ถามเงือกน้อยมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้คะ
09.37

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวกิจกรรม
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ "
24 กันยายน 2561

     วันนี้(24-09-61) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา จัดโครงการรณรงค์ “สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ โดยมีนายศักระ  กปิลกาญจน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ประธานพิธีเปิด  โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมโครงการจากเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาขลานครินทร์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน

     สืบเนื่องจาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 และพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559  เพื่อให้สังคมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ภายใต้โครงการรณรงค์ สังคมไทย ห่วงใยคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน โดยดำเนินการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สมุทรปราการ และเชียงใหม่ พบว่าผลตอบรับจากทุกภาคส่วนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ  ซึ่งที่ผ่านมา พบว่ายังมีกลุ่มผู้ทำการขอทานทั้งชาวไทยและต่างด้าว มาในรูปแบบที่หลากหลาย จึงมีการรณรงค์ให้สังคมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมการขอทานในวงกว้าง รวมถึงเพื่อให้เกิดความตระหนักและร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาทางสังคมร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในการทำงาน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ภายใต้แนวคิด สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ โดยจัดการรณรงค์พร้อมกัน 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยขบวนออกเดินจากศาลากลางจังหวัดสงขลา       ผ่านร้านสงวนพาณิชย์สงขลา ผ่านวัดดอนรัก ผ่านตลาดทรัพย์สินสงขลา ผ่านไปรษณีย์สงขลาและสิ้นสุดที่ถนนคนเดินสงขลา            แต่แรก..................

 

ภาพ/ อรรคพงศ์  บุญชีพ

ข่าว/จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา