ข่าวสารประชาสัมพันธ์/สมัครงาน
เชิญร่วมบริจาคทอดผ้าป่าบูรณปฏิสังขรณ์วิหารพระพุทธศรีสงขลานครินทร์
18 กันยายน 2558

จังหวัดสงขลาเชิญส่วนราชการและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วิหารพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ โดยนำส่งเงินบริจาคได้ที่สำนักงานจังหวัดสงขลา รายละเอียดตามไฟล์หนังสือจังหวัดสงขลาที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

สำนักงานจังหวัดสงขลา

โทร.074-316-478-9