เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ถามเงือกน้อย
เงือกน้อย
10.15
เงือกน้อย
สวัสดีจร้าาา... วันนี้มีอะไรให้เงือกน้อยช่วยคะ ถามเงือกน้อยมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้คะ
10.15

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หัวหน้าส่วนราชการ
จำนวนหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งหมด 30 รายการ
 • ชื่อ :
  นายพนมเทียน เส้งวั่น
  ตำแหน่ง :
  ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
  โทรศัพท์ :
  ๐๗๔-๓๑๑๗๔๗, ๐๗๔-๓๒๗๐
  สถานที่ทำงาน :
  ศาลากลางจังหวัดสงขลา ตึกสรรพากร (หลังเก่า) ชั้น ๓ ถ.ลูกเสือ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
 • ชื่อ :
  นายเอกศักดิ์ อารยนันท์
  ตำแหน่ง :
  พาณิชย์จังหวัดสงขลา
  โทรศัพท์ :
  074-311422,074-32423
  อีเมล์ :
  si4_ops@moc.go.th
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา สามแยกสำโรง ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
 • ชื่อ :
  นายเชาวลิต นิฒรรัตน์
  ตำแหน่ง :
  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
  โทรศัพท์ :
  0-7431-6380 - 4
  อีเมล์ :
  dpm_songkhla@hotmail.com
  สถานที่ทำงาน :
  ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
 • ชื่อ :
  นายถมยา ศรีประสม
  ตำแหน่ง :
  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา
  โทรศัพท์ :
  074323088,074323105
  สถานที่ทำงาน :
  ชั้น3 อาคารสำนักงานหนังสือเดินทาง ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถ. ราชดำเนิน
 • ชื่อ :
  นางสมศรี รักนุ้ย
  ตำแหน่ง :
  วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา
  โทรศัพท์ :
  074 327 147 , 074 32
  อีเมล์ :
  songkhla_culture@hotmail.com
  สถานที่ทำงาน :
  ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
 • ชื่อ :
  นางมัลลิกา อัพภาสกิจ
  ตำแหน่ง :
  คลังจังหวัดสงขลา
  โทรศัพท์ :
  074-311361
  อีเมล์ :
  snk@cgd.go.th
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา(หลังใหม่)ชั้น1 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
 • ชื่อ :
  นายสมจิต รัตนพันธ์
  ตำแหน่ง :
  สถิติจังหวัดสงขลา
  โทรศัพท์ :
  074-311-558
  อีเมล์ :
  songkhla.nso.go.th
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า (ชั้น2) ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
 • ชื่อ :
  นางเยาวภา พิบูลย์ผล
  ตำแหน่ง :
  จัดหางานจังหวัดสงขลา
  โทรศัพท์ :
  074314845
  อีเมล์ :
  ska@doe.go.th
  สถานที่ทำงาน :
  อาคารสรรพากรหลังเก่าชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 • ชื่อ :
  นายวิเชียร กัณฐตุริต
  ตำแหน่ง :
  แรงงานจังหวัดสงขลา
  โทรศัพท์ :
  0-7432-5092, 0-7444-
  อีเมล์ :
  songkhla@mol.go.th
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัด ชั้น2 (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
 • ชื่อ :
  นางสาวดวงกมล แก้ววิชิต
  ตำแหน่ง :
  ประกันสังคมจังหวัดสงขลา
  โทรศัพท์ :
  0 7430 0550-4 ,0 743
  สถานที่ทำงาน :
  430/78 หมู่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
ไปที่หน้า