เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ถามเงือกน้อย
เงือกน้อย
20.00
เงือกน้อย
สวัสดีจร้าาา... วันนี้มีอะไรให้เงือกน้อยช่วยคะ ถามเงือกน้อยมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้คะ
20.00

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 1
  เจ้าพระยายมราช( ปั้น สุขุม)
  พ.ศ 2439 - 2448
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 2
  เจ้าพระยาศรีธรรมราช( เจริญ จารุจินดา)
  พ.ศ. 2449 - 2452
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 3
  สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์
  พ.ศ. 2453 - 2458
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 4
  สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์
  พ.ศ. 2459-2469
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 5
  พระยาสุรินทราชา ( นกยูง วิเศษกุล )
  พ.ศ. 2469 - 2470
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 6
  พระยาศรีธรรมราช (ทองคำ กาญจนโชติ)
  พ.ศ. 2470 - 2476
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 7
  พระยารามราชภักดี (ม.ล.สวาสดิ์ อิสรางกูร)
  พ.ศ. 2484 - 2489
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 8
  นาย อุดม บุญประกอบ
  พ.ศ. 2489 - 2490
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 9
  พระยาอมรฤทธิธำรง (พร้อม ณ ถลาง)
  พ.ศ. 2491 - 2494
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 10
  หลวงอรรถวิภาคไพศาลย์ (กระจ่าง อรรถวิวภาคไพศาลย์)
  พ.ศ. 2494 - 2495
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 11
  พระยารัตนภักดี (แจ้ง สุวรรณจินดา)
  พ.ศ. 2495 - 2497
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 12
  นาย อุดม บุญยประสพ
  พ.ศ. 2497 - 2499
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 13
  หลวงสุวรรณคีรีสมบัติ (เหยี่ยง "ต้นตระกูล" ณ สงขลา)
  พ.ศ. 2318 - 2322
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 14
  เจ้าพระยาอินทคีรี (บุญหุ้ย ณ สงขลา)
  พ.ศ. 2322 - 2355
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 15
  พระยาวิเศษภักดี (เถี้ยนจง ณ สงขลา)
  พ.ศ. 2355 - 2360
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 16
  พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง ณ สงขลา)
  พ.ศ. 2360 - 2390
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 17
  เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์ ณ สงขลา)
  พ.ศ. 2390 - 2408
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 18
  เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น ณ สงขลา)
  พ.ศ. 2408 - 2427
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 19
  พระยาวิเชียรคีรี (ชุ่ม ณ สงขลา)
  พ.ศ. 2427 - 2431
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 20
  พระยาวิเชียรคีรี (ชม ณ สงขลา)
  พ.ศ. 2431 - 2439
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 21
  ยาวิเชียร (ชม ณ สงขลา)
  พ.ศ. 2439 - 2444
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 22
  พระยาศรีธรรมศกราช (เจริญ จารุจินดา)
  พ.ศ. 2445 - 2446
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 23
  พระยาศรีธรรมบริรักษ์ (เย็น สุวรรณปัทมะ)
  พ.ศ. 2446 - 2448
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 24
  พระยาไกรเพ็ชร์รัตนสงคราม (ชม โชติกะพุกะณะ)
  พ.ศ. 2448 - 2458
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 25
  พระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ (เต๋า บุนนาค)
  พ.ศ. 2459 - 2469
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 26
  พระยาตรังคภูมาภิบาล (เจิม ปันยารชุน)
  พ.ศ. 2469 - 2470
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 27
  พระเพ็ชรคีรี (ไทย ณ ลำปาง)
  พ.ศ. 2470 - 2476
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 28
  พระสาครบุรานุรักษ์ (ปริก สุวรรณานท์)
  พ.ศ. 2477 - 2479
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 29
  พ.ต.อ.พระนรากรบริรักษ์ (เจิม ปัณฑะรุจิ)
  พ.ศ. 2479 - 2480
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 30
  พระยาอุดรธานี (จิตร จิตตะยโสธร)
  พ.ศ. 2480 - 2481
ไปที่หน้า