ดอกไม้จากเกล็ดปลา

 

ผลิตภัณฑ์   ดอกไม้จากเกล็ดปลา
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 ดอกไม้จากเกล็ดปลา สำหรับตกแต่งประดับบ้าน (OTOP)
ขนาด
กว้าง 8 เซนติเมตร ยาว 8 เซนติเมตร สูง 5 เซนติเมตร
น้ำหนัก
50 กรัม
วัตถุดิบที่ใช้
เกล็ดปลา สี เข็มกลัด แป้นกิ๊ป กาว ลวด เกสร
สถานที่จำหน่าย
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขารูปช้าง
17/4 ซ.บางคาน 1 ม.1 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
ติดต่อ : นางอมร อุตมะมุณี
โทร :074 447532,448461
หมายเหตุ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขารูปช้าง
17/4 ซ.บางคาน 1 ม.1 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
ติดต่อ : นางอมร อุตมะมุณี
โทร :074 447532,448461
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูล
21/08/2550

จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสงขลา โทร/โทรสาร 0-7431-3206,0-7431-2016 สป.มท.73026,73129 Email:songkhla@moi.go.th