โรงพยาบาลสงขลา สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1
โรงพยาบาลบางกล่ำ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2
เรือนจำกลางสงขลา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
แขวงการทางสงขลา สำนักส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเขตที่ 5
มณฑลทหารบกที่ 42 สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9
เขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 22 สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาสงขลาเขต 1
โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 2
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 3
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต9 สงขลา
แผนก15 กองกำกับการ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา

 

หน้า  1  2  3  4  5