กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดสงขลา
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา)
09:30 น. กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดงานประมูลเลขทะเบียนรถจังหวัดสงขลา หมวดอักษร ขท หาดใหญ่ฮอล์ ชั้น5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ ขนส่งจว.  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายอนุรัฐ ไทยตรง)
00:00 น. ติดภารกิจ กทม.  
ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560